Voda za pivo


Voda za varenje piva igra važnu ulogu u ukusu domaćeg piva. Poznavajući osobine vaše vode kao i način kako prilagoditi vodu u svrhu unapređivanja vašeg piva je važna veština.
Voda utiče na pivo na tri načina. Joni ( minerali) vode su važni pri procesu ukomljavanja, gde njene osobine utiču na delotvornost i ukus dobijene sladovine. Voda ,takođe, utiče i na krajnju gorčinu i iskorišćenje hmelja u završenom pivu. Naposletku, voda dodaje i svoj ukus pivu, jer je ona njegov najveći sastojak.
Uticaj vode na pivo se može opisati sa šest najvažnijih jona: karbonati, natrijum, hlor, sulfati, kalcijum i magnezijum. Količina pojedinih kona se izražava kao “ppm” ili kao mg/l ( što je jednako).

Karbonati i bikarbonati (CO3 i HCO3)

Karbonati se smatraju kao jedan od najvažnijih jona za kuvanje od zrna. Karbonati( ili bikarbonati), izraženi kao ukupna alkaličnost, su joni koji određuju kiselost sladovine. Oni takođe određuju privremenu tvrdoću vode. Ako je nivo karbonata prenizak, kom će biti pre kiseo, pogotovo kod korišćenja tamnijih sladova ( koji imaju veću kiselost). Ako je novo karbonata previsok, trpće efikasnost ukomljavanja.
Preporučeni nivo karbonata je od 10 do 50 mg/l za svetla piva koja sadrže samo osnovni slad, 50 do 150 za piva koja uz osnovni sadrže i neki prženi slad(tipa amber i sl.) i  150 do 250 za piva koja sadrže tamno pržene sladove. Treba znati da se bikarbonati i privremena tvrdoća mogu smanjiti prokuvavanjem vode – talog koji ostaje nakon kuhanja su većinom bikarbonati.

Ostavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>