Uticaj karbonata i bikarbonata na ukus piva

Natrijum (Na)
Natrijum utiče na telo i ukus piva, ali ako ga ima previše može dati ukus nalik morskoj vodi. Voda sa velikom količinom natrijuma najčešće dolazi od kućnih pročišćivača vode. Nivo natrijuma u rasponu od 10 do 70 mg/l je normalan, dok nivo veci od 200 mg/l je krajnje nepoželjan.

Hlor (Cl)
Hlor, kao i natrijum, utiče na ukus i kompleksnost piva u malim koncentracijama. Vodovodi često koriste hlor za tretiranje vode, ponekad može dosegnuti visoke koncentracije kod korićenja varikine ili izosana kao sredstva za sterilzaciju. Visoko hlorisana voda će rezultirati sa ukusima nepoželjim za pivo. Normalan nivo bi morao biti ispod 150 mg/l i da ne prelazi preko 200 mg/l. Nivo hlora može se smanjiti korićenjem filtera sa aktivnim ugljenikom ili prokuvavanjem ( 20 do 30 min).

Sulfati (SO4)
Imaju glavnu ulogu u naglašavanju gorčine hmelja dodajući, suv, oštar profil jače hmeljenim pivima. Takođe imaju sekundarnu ulogu snižavanja Ph, ali je uticaj manji nego kod karbonata jer su sulfati alkalno slabiji.
Visoki nivo sulfata će stvoriti opor ukus koji nije poželjan. Normalni nivo od 10 do 50 mg/l za pilznere i svetla piva , 30 do 70 mg/l za većinu aleova. Nivo od 100 do 130 mg/l se koriste za Vienna I Dortmunder stilove kako bi naglasili gorčinu, dok Burton i Trent pale aleovi koriste koncentracije do 500 mg/l.

Kalcijum (Ca)
Osnovni jon koji određuje trajnu tvrdoću vode . Ima višestruku ulogu u procesu proizvodnje piva : snižava Ph , pomaže taloženju proteina tokom kuvanja, povećava stabilnost piva, a takođe deluje kao važna hranjiva stvar za kvasce. Nivo kalcijuma u okvirima oko 100 mg/l je krajnje poželjan, a dodaci vodi su neophodni ako je nivo ispod 50 mg/l. Raspon od 50 do 150 mg/l se preferira prilikom kuvanja piva.

Magnezijum (Mg)

Magnezijum je važna hranjiva stvar za kvasce ako se koristi u malim količinama. Deluje kao i kalcijum za snižavanje Ph. Rasponi od 10 do 30 mg/l su poželjni, primarno kao pomoć kvascima. Nivo veći od 30 mg/l će dati suv, opor ili kiseo ukus pivu.

Ostavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>