Hemijski sastav piva

Pivo se puni u staklenu, limenu i PET ambalažu. Procenjuje se da se oko 70% piva puni u boce, 20% u limenke i oko 10% u burad.

Burad predstavljaju najstariju ambalažu za transport piva. Punjenje buradi danas je u najvećoj meri mehanizovano a delom i automatizovano. Drveno bure koje je korišćeno vekovima danas je praktično iščezlo. Koriste se cilindrična i trbušasta burad od aluminijuma, hrom-nikl čelika ili drugih legiranih materijala.

Danas su u primeni i tzv. keg burad za koju još ne postoje standardi. Pod pojmom „keg” podrazumeva se metalno bure sa ugrađenom cevi za punjenje i pražnjenje i sa odgovarajućim zatvaračem. Ovaj zatvarač sprečava sušenje bureta nakon pražnjenja, tako da se olakšava njegovo pranje. Unutrašnjost bureta ostaje pod atmosferom CO2 pa se aerobni mikroorganizmi ne mogu razmnožavati.

Punjenje buradi se najčešće obavlja sa izobarometrom bez posebnog rezervoara za prihvat piva. Izraz „izobarometar” zadržan je po tradiciji, mada nije ispravan. Današnja postrojenja za punjenje piva ne rade više pod istovetnim pritiskom, tj. u vodu kojim dovodi pivo i u rezervoaru u kome se pivo nalazi pre istakanja s jedne i buretu sa ruge strane ne vlada jednak pritisak. Mnogo se češće radi sa tzv. diferencijalnim pritiskom. U buretu koje se puni pritisak je manji nego u dovodnom vodu kako bi se povećala brzina strujanja piva i samim tim povećala i brzina punjenja. Međutim, najniži pritisak prilikom punjenja ni u kom slučaju ne sme biti manji od onoga koji odgovara pritisku zasićenja ugljendioksida.

Pivo se najviše konzumira iz staklenih boca, koje mogu biti povratne i nepovratne. Prednost staklenih boca je što se mogu jednostavno oprati, puniti i zatvarati. Staklo je otporno na uticaj organskih materija iz piva. Pivo se može pasterizovati u bocama ili samo pivo se u protoku pasterizuje. Staklena boca je otpornija na habanje i sprečava izlaz ugljendioksida iz piva, kao i ulaz kiseonika u bocu. Smeđa boja stakla boce štiti pivo od prodora UV zraka, što obezbeđuje dužu trajnost piva u boci.

Limenke za punjenje piva se izrađuju se od belog lima ili aluminijuma. Limenke od aluminijuma se najlakše, ali se one lakše i deformišu. Pivo napunjeno u limenkama je neophodno pasterizovati u tunel-pasterizatoru.

Punjenje u PET ambalaži zahteva korišćenje boca koje se proizvode sa troslojnim ili višeslojnim reaktivnim slojem koji sprečava gubljenje ugljendioksida i ulaz kiseonika. Pivo napunjeno u PET bocama podložno je većem uticaju svetlosti. Trajnost piva je smanjena u odnosu na trajnost piva u staklenim bocama ili limenkama.

Ostavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>