Stabilizacija piva

Koloidna stabilnost piva je jedna od najvažnijih karakteristika kvaliteta piva, a određuje se brojem dana u toku kojih se kvalitet piva ne menja. Nepostojanije je pivo koje je u manjem stepenu prevrelo ili ono koje sadrži manje ugljen-dioksida. Jačim hmeljenjem sladovine, većim stepenom prevrelosti ili većim udelom ugljen-dioksida, regulisanjem pH vrednosti komine, sladovine i piva može se postići i postojanije pivo. Za koloidnu stavilizaciju piva mogu se koristiti i stabilizatori kao što su silika-gel ili poli-vinil-poli-pirolidon (PVPP). Ovi stabilizatori imaju sposobnost vezivanja proteinskih materija i polifenola koji mogu izazvati mutnoću piva.

Biološka stabilnost piva postiže se i pasterizacijom. Povišene temperature uništavaju mikroorganizme, odnosno kvasce koji mogu prouzrokovati kvarenje piva. Pivo se pasterizuje u protoku u pločastim izmenjivačima toplote po režimu 68-72°C/30-50 sekundi. Pivo u limenkama se pasterizuje u tunelskim pasterizatorima po režimu 58-65°C/10-20 minuta. Pasterizacija na višim temperaturama znatno smanjuje kvalitet piva.

Ostavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>