5 bogova piva

S obzirom da je pivo oduvek bilo deo kulture i naroda tako je postalo i deo mitologije. Ovo je 10 drevnih bogova piva:

1. Silenus

U Antičkoj Grčkoj, Silenus je bog piva i kompanjon za piće. Veoma često je povezan sa njegovim dobrim drugom Dionisom. Uglavnom je predstavljen kao ćelav i debeo čovek, sa velikim stomakom od piva. Takođe često je pijan i pisali su da je nošen magarcima pošto nije mogao sam da hoda.

silenusSilenus – Grčka mitologija

2. Dionis

Dionis je veoma poznat kao deo Grčke mitologije i bog pića kao što su vino i pivo. Takođe je poznat kao oslobodilac – zato što oslobađa sebe tako što pije alkohol. Sin je Zeusa i smatrao je Silenusa svojim tutorom.

dioniss

3. Ninkasi

Ninkasi je drevna Sumerska boginja piva. Priča se da ona daje svetu tajnu pravljenja piva. U Sumerskoj kulturi takođe je poznata po svojoj moći da zadovolji ljudske želje i potrebe.

4. Osiris

U drevnoj Egipatskoj mitologiji, Osiris je bog poljoprivrede. Takođe je poznat kao bog piva. Grčki istoričar is vremena Julija Cezara je jednom napisao “Osiris je naučio ljude kako da prave pivo, koje nije lošije od vina u mirisu i jačini”.

5. Aegir

U Nordijskoj mitologiji, Aegir je zapravo bog mora. Verovalo se da on ima kontrolu nad olujama i morima. Takođe je poznat kao bog piva i pravljenja piva.

aegirAegir – bog mora i piva

Ostavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>